top of page

Håndlæsning/ Kiromanti

Hvis du rækker mig dine hænder:

Mit navn er Erika, lyt nu ganske nøje,

det betyder på latin Klokke der ringer fra det høje.

Jeg "ser ting" du godt ved, men ikke erkender,

lad mig vise dig vejen i dine hænder.

Hvis du rækker mig dine hænder og åbner dit hjerte,

kan jeg "se" din skæbne, din glæde, din smerte.

Jeg kan "se" dine evner, din fortid, din nutid,

og i højre hånds linier, "ser" jeg din fremtid.

Betragt disse linier som "livets veje",

hvor du kan "gå vild", men også kan lege.

Der er altid noget, du selv kan gøre,

vil du påvirke skæbnen, er det mig, du kan spørge.

Så sæt dig - læg trygt dine hænder på bordet,

vær ikke nervøs - lad blot mig føre ordet.

Du er, hvad du spiser, hvad du gør, hvad du tænker,

læg ikke din skæbne i "rutinens lænker".

For ét skal du vide, det er dig, der bestemmer,

hvor linierne skal ende i dine hænder.

Din fremtid kan altid anes i horisonten,

det du kan gøre er, at afkridte fronten

Check din hånds linier. Hvor står "du "

i dine hænders "landskab" - her og nu?

Har du "styr på", hvad vej dine linier går?

Hvis du har, kan du se, hvilket liv du får?

Vil du rådgives i den "skæbne", der venter dig?

Så tag telefonen og ring til mig.

Sammen kan vi udforske dine hænders "vejnet",

og finde de "veje", der er allerbedst egnet for dig.

.At "se" muligheder i dine hænder, er hvad jeg gør,

De, livgivende ord er, hvad der skal til,

for at "løfte" mennesker, der søger de ord,

der fortæller at "der er mer' mellem himmel og jord".bottom of page